• możliwości

System SILED™ / System SILED Lite™


Efektywne zarządzanie instalacjami oświetleniowymisiled lite

Systemy sterowania – System SILED™ lub SILED Lite™ to rozwiązania umożliwiające bezpośredni, ciągły monitoring, oraz zdalne zarządzanie i optymalizację funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej. Bezpośrednio przekłada się to na redukcję kosztów utrzymania instalacji, bezpieczeństwo i efekt ekologiczny. Systemy SILED umożliwiają optymalizację zużycia prądu przez poszczególne oprawy - dostosowują poziom świecenia do zmieniającego się poziomu oświetlenia naturalnego i uwzględniają warunki pogodowe czy też ruch pojazdów lub pieszych w obrębie oświetlanej powierzchni. Ponadto systemy umożliwią dopasowanie parametrów instalacji do wprowadzonych w przyszłości nowych norm oświetleniowych lub/i zmiany klasy oświetleniowej drogi. Dzięki modułom komunikacji bezprzewodowej i funkcjonalnego oprogramowania, proste zarządzanie oświetleniem możliwe jest z każdego miejsca na świecie, a oświetlenie SILED idealnie wpisuje się w ideę „Smart City”. Systemy SILED wyróżniają się w branży  inteligencją opraw, zdolną maksymalizować efektywność kosztową infrastruktury i zawsze dopasowywać ją do zmieniających się uwarunkowań w przyszłości.   

droganowa

 

 

 

 

 

 

Zalety Systemów SILED

• Maksymalizacja Energooszczędności - optymalizacja zużycia energii elektrycznej,natezenie
• Unikatowa Funkcjonalność - minimalizacja kosztów zarządzania i serwisu oraz możliwość dopasowania parametrów świecenia do zmieniających się uwarunkowań w przyszłości,
• Efektywność Finansowa - niskie koszty inwestycji - krótki czas zwrotu,
• Kompatybilne z istniejącą infrastrukturą.

Przeznaczenie

Systemy SILED dedykowane są do oświetlania zarówno oświetlenia zewnętrznego, ulic, placów, parkingów, stacji benzynowych, itp., jak i wnętrz dużych obiektów, np. hal, magazynów, powierzchni biurowych i sklepowych.siledWykres

Systemy SILED przeznaczone są do sterowania i zarządzania siecią punktów świetlnych, które wyposażone w indywidualne sterowniki wykonawcze firmy SILED, pracują w ramach własnej, samoorganizującej się sieci sterowanej z centrum nadzoru – komputera lub urządzenia mobilnego, za pomocą funkcjonalnego oprogramowania SILED Helios (CMS).

Nasze systemy mogą być zaadaptowane także w istniejących już instalacjach i dopasowane do większości wiszących najbardziej popularnych opraw w Polsce.

Korzyści i Funkcjonalności

Maksymalizacja Oszczędności - Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Optymalizacja - redukcja zużycia energii elektrycznej realizowana jest w szczególności dzięki  zaimplementowanym następującym rozwiązaniom:

SILED LC - Harmonogramy świecenia – natężenie światła może być dopasowane do rzeczywistych wymagań, które ze względu na porę dnia może być zróżnicowane (np. w zależności od natężenia ruchu samochodowego i pieszych na parkingu – reakcja na czujnik ruchu, ilości światła dziennego reakcja na czujnik zmierzchu, reakcja na sygnał zewnętrzny  zegara astronomicznego, itp.). W zależności od potrzeb i preferencji istnieje możliwość zdalnego konfigurowania dobowych harmonogramów natężenia światła zróżnicowanych w zależności od dnia tygodnia, dni weekendowych czy świąt. Nasze realizacje pokazują, że projektując odpowiednie harmonogramy świecenia  można realizować dodatkowe oszczędności nawet powyżej 40% w stosunku do infrastruktury bez wdrożonej funkcjonalności.

Harmonogramy wiecenia

Constant Flux – funkcja utrzymywania stałego strumienia w czasie eksploatacji oprawy. Standardowe rozwiązania, ze względu na przewidywany spadek strumienia z diod, zakładają w początkowym okresie wyższą wartość strumienia (a więc większą moc pobieraną z sieci) niż wymagają tego normy oświetleniowe – przez co infrastruktura zużywa więcej energii elektrycznej. Funkcja Constant Flux pozwala na zlikwidowanie tego efektu, ponieważ precyzyjnie utrzymuje stały strumień oświetlenia, dostosowując go do rzeczywistej efektywności diod – dodatkowa energooszczędność do 10%.

Custom Power – Moc oprawy i strumień idealnie dopasowana do parametrów realizacji dzięki czemu unikamy przewymiarowania infrastruktury oświetleniowej, które często powodują niepotrzebną stratę energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent.

Unikatowa Funkcjonalność - minimalizacja kosztów zarządzania i serwisu, dopasowanie do zmiennych uwarunkowań w przyszłości.

Bezprzewodowa komunikacja i zarządzanie - komunikacja bezprzewodowa umożliwia zmianę parametrów świecenia każdej poszczególnej oprawy oświetleniowej lub grupy lamp działających w ramach systemu, bez konieczności przewodowego podłączaniaobrazek się do instalacji:

• Włączanie i wyłączanie lampy
• Zmiana jasności świecenia lampy
• Włączanie i wyłączanie grupy lamp
• Zmiana jasności świecenia grupy lamp
• Konfigurowanie harmonogramów świecenia
 

Funkcjonalność wpływa na bezkosztowe optymalizowanie działania infrastruktury oświetleniowej - w każdym momencie i z każdego miejsca na świecie. Ponadto systemy umożliwią dopasowanie parametrów instalacji do wprowadzonych w przyszłości nowych norm oświetleniowych lub/i zmiany klasy oświetleniowej drogi.

Reakcja na czujniki ruchu lub światła - Wprowadzenie automatycznego reagowania poszczególnych lub całych grup opraw na sygnały pochodzące z czujników ruchu lub światła. Infrastruktura samodzielnie dostosowuje się i do aktualnie panujących w jej otoczeniu uwarunkowań - praktycznie bez zaangażowania osoby zarządzającej instalacją.

Monitoring parametrów - Platforma telemetryczna przeznaczona dla struktur serwisowych. Na bieżąco oprawy oświetleniowe wysyłają informację o:

• Wykazie lamp w danej lokalizacji (typ lampy, numer seryjny, data instalacji, itp.)
• Stanie lampy (poziom jasności, wyłączona/wyłączona)
• Zużyciu energii łączne i dla każdej z lamp osobno
• Projekcji kosztów zużycia energii
• Zestawieniu konfiguracji lamp – harmonogramów, reakcji na czujniki i sygnały zewnętrzne (trybów i punktów przełączeń)
• Alarmach:
-  Przerwy w zasilaniu 
-  Wysoka temperatura lamp
-  Awarie lamp 
-  Awarie sterowników LC  
-  Awarie łączności radiowej

Informacje z wyprzedzeniem dają sygnał o funkcjonowaniu lub/i problemach technicznych instalacji - pozwalają uniknąć wysokich kosztów monitorowania infrastruktury oraz napraw.

Funkcjonalne oprogramowanie HELIOS – Do zarządzania i monitoringu Systemów SILED. Interfejsy dostosowane są zarówno do komputerów jak i urządzeń mobilnych. Umożliwiają szybkie i proste optymizowanie zużycia energii elektrycznej oraz stanowią funkcjonalne narzędzie do nadzoru infrastrukturą oświetleniową.

FunkcjonalnoSiled

 

 

 

 

 

 

 

Dwie wersje Systemów SILED

System SILED™

SILED™ - oparty o sieci z topologią kratową, połączone przez bramy do sieci Internet/intranet i nadzorowane przez serwer. Przeznaczony do rozbudowanej infrastruktury - powyżej 60 opraw oświetleniowych. Sugerowane zastosowanie to drogi i ulice w miastach i gminach lub duża infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna biurowców, centrów handlowych, zakładów produkcyjnych lub logistycznych.

Czytaj więcej: System SILED™

System SILED Lite™

SILED Lite™ - oparty o sieć z topologią typu gwiazda, z modułem USB – SILED SMART DONGLE, jako sterownikiem centralnym. Przeznaczony do mniejszych instalacji, składających się nawet z kilku punktów świetlnych. Przeznaczony do oświetlania placów, mniejszych parkingów, uliczek osiedlowych lub mniejszej infrastruktury wewnętrznej.

Czytaj więcej: System SILED Lite™