System zarządzania oświetleniem Siled

 


System Siled to rozwiązanie umożliwiające sprawne, szybkie i proste zarządzanie siecią oświetleniową w przestrzeni publicznej. System pozwala administrować instalacją, konfigurować ustawienia oraz monitorować wybrane parametry źródeł światła i pracy sieci.


 

 Co wchodzi w skład Systemu

• Sterownik LC 21 (Lamp Controller) – Wbudowany w oprawę lub w konstrukcję słupa
• Sterownik GLC (Group Lamp Controller) – Sterownik kontrolujący grupę opraw
• Aplikacja CMS (Control Management System) – Zarządzanie z serwera lub aplikacji

System Siled to unikalne połączenie najnowocześniejszych technologii z łatwym w obsłudze internetowym interfejsem użytkownika, pozwalającym na sterowania nawet pojedynczą oprawą w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki obustronnej komunikacji i podglądowi aktualnego stanu instalacji możliwe jest stałe monitorowanie usterek i poziomu zużycia energii. Użytkownik za pomocą strony internetowej może w prosty sposób zarządzać oświetleniem i
decydować o skali i miejscu jego wykorzystania, ustalać godziny pracy opraw i poziom mocy. Z kolei dostęp do informacji o stanie oświetlenia, parametrów pracy opraw czy statystyk zużycia energii elektrycznej ułatwia konserwację i utrzymanie instalacji, ograniczając koszty jej eksploatacji do minimum.

 

 

 Schemat Systemu Siled

 

 

 Funkcjonalność systemu umożliwia

• dostosowanie oświetlenia do zmiennych wymagań
• bieżące monitorowanie stanu oświetlenia
• optymalizację procesów serwisowania
• poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
• zmniejszenie zużycia i kosztów energii

System Siled to rozwiązania wychodzące naprzeciw idei Smart Cities. Bezprzewodowa sieć oświetlenia ulicznego oraz czujniki ruchu zapewniają właściwe warunki oświetleniowe. Dzięki zastosowaniu systemu cała instalacja (lub wybrana jej część) natychmiast i automatycznie reaguje na aktualne potrzeby, m.in. na zmieniające się warunki pogodowe czy natężenie ruchu ludzi i pojazdów. Rozwiązanie takie minimalizuje konsumpcję energii, ograniczając poziom jej zużycia tam, gdzie jest to w danym momencie możliwe. Inteligentnie działający system zapewnia redukcję kosztów energii elektrycznej i emisji szkodliwych substancji do środowiska.

System Siled, poza pomiarem natężenia światła czy ruchu drogowego, umożliwia również podłączenie urządzeń do modułów mierzących natężenie smogu czy hałasu. Istnieje także możliwość podłączenia do systemu stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy modułu Wi-Fi, co wpisuje się w koncepcję inteligentnych miast. Zdalny nadzór i monitorowanie pracy systemu oświetleniowego oraz możliwość re-konfiguracji jego elementów pozwala znacznie ograniczyć czynności związane z obsługą, a tym samym zdecydowanie obniżyć koszty bieżącej eksploatacji.

 

 

 Kluczowe zalety systemu

• łatwa instalacja
• możliwość szybkiej i prostej rozbudowy
• integracja z źródłami światła – oprawami LED
• intuicyjny interfejs użytkownika
• niezawodna komunikacja, oparta na międzynarodowych standardach
• optymalizacja kosztów instalacji i utrzymania oświetlenia
• ograniczenie kosztów zużycia energii
• szybki zwrot inwestycji
• pewność działania

 

 

 System zapewnia

• dopasowanie do potrzeb użytkownika i specyfiki instalacji
• pełną kompatybilność z dowolnym typem źródła, statecznika lub zasilacza
• prostą integrację z zewnętrznymi czujnikami
• zarządzanie alarmami (poprzez sms lub mail)
• bieżący dostęp do aktualnych danych o pracy instalacji (np. analiza zużycia energii, wykrywanie błędów) oraz ich łatwe przetwarzanie
• pełen zakres raportów, zarówno gotowych (szablony), jak i indywidualnych
• możliwość bezpiecznego przechowywania danych i back-up