• możliwości

Wymagania na oprawę LED

Dla osób niezaznajomionych z branżą, wybór odpowiedniego oświetlenia może okazać się ogromnym problemem. Ilość parametrów czy rodzaj użytego materiału zniechęca do podejmowania prób zrozumienia technologii. W takiej sytuacji bardzo często, swoje interesy i ostateczną decyzję oddajemy w ręce sprzedawcy lub pośredników. Czy to jest jedyne, co nam pozostaje? W poniższym artykule przedstawiamy materiał, który pozwoli stworzyć inne możliwości, przybliży technologię produktową oraz wspomoże Państwa przy wyborze decyzji - najlepszej z możliwych.

Stworzyliśmy kilkanaście złotych zasad, które powinny służyć za podstawę parametrową przy wyborze najnowocześniejszej i najbardziej profesjonalnej infrastruktury oświetleniowej, która zminimalizuję wydatki na energię elektryczną.

1. Oprawa świetlna powinna wykorzystywać diody LED jako źródło światła, co gwarantuje:

diody- energooszczędność
- bezpieczeństwo (białe światło, dobra rozróżnialność szczegółów, czytelny obraz w kamerach)
- łatwość sterownia i związany z tym wysoki stopień energooszczędności
- długi okres żywotności bez konieczności wymiany źródeł światła
- niskie koszty eksploatacji
- prestiż wynikający z wyróżniania się oświetlenia LED w stosunku do powszechnej, żółtej  barwy sodowych źródeł światła

2. Korpus wykonany  z niekorodującego materiału: profil aluminiowy.

Ze względu na wymóg dobrego chłodzenia, obudowa, która jest radiatorem musi posiadać dobre własności przewodzenia ciepła. Miedź, mosiądz odpadają ze względu na ciężar i cenę, z powszechnie dostępnych materiałów pozostaje aluminium. Warunek ochrony antykorozyjnej w sytuacji, gdy mówimy o długiej żywotności oprawy, jest oczywisty.

radiator3. Obudowa oprawy powinna być jednocześnie radiatorem gwarantującym skuteczne oddawanie ciepła wydzielanego przez diody. Z tego względu górna powierzchnia obudowy powinna być gładka i wolna od żebrowań na których mogłyby osadzać się zanieczyszczenia.

Wszelkie ożebrowania z czasem spowodują osadzenie się zanieczyszczeń, utrudniających oddawanie ciepła. To z kolei pogorszy wydajność świetlną oprawy i drastycznie skróci jej żywotność.

4. Źródła światła (LED-y) oraz soczewkowy układ optyczny powinny być zabezpieczone przed narażeniem na warunki atmosferyczne poprzez zastosowanie płaskiej,  wykonanej ze szkła hartowanego płytki osłonowej.  

Zanieczyszczenie płytki osłonowej zmniejsza drastycznie strumień świetlny wychodzący z oprawy. Nierówna powierzchnia płyty osłonowej (np. gdy jest wykonana w postaci zintegrowanej płyty soczewkowej) praktycznie uniemożliwia jej skuteczne okresowe wymycie.

kąt pochylenia5. Oprawa powinna mieć możliwość  montażu bezpośrednio na słupach o średnicy topu φ=40-60  lub na wysięgnikach o tej samej średnicy. W każdym położeniu – pionowym i poziomym - musi być zapewniona płynna regulacja kąta pochylenia oprawy:  +15°/- 30°.

Podany zakres średnicy pokrywa typowe średnice wysięgników i topów słupów i koron występujących na rynku, zapewniając w ten sposób kompatybilność z pozostałym osprzętem.  Regulacja pochylenia natomiast pozwala, poprzez dobór kąta nachylenia oprawy optymalizować projekty fotometryczne.

6. Oprawa powinna mieć klasę odporności na uderzenie nie gorszą niż  IK-08.

Podana odporność na uderzenia zapewnia dobrą odporność na średnio intensywne akty wandalizmu. Podwyższenie klasy (jakkolwiek pożądane) wiązałoby się albo z drastycznym pogrubieniem szkła (wzrost ciężaru i ceny oprawy) albo przejście na materiał dużo mniej odporny na starzenie (np. PMMA).

ik ip7. Oprawa powinna mieć stopień ochrony (szczelności) nie gorszy niż  IP-66, a przyłącze kabla elektrycznego-  nie gorszą niż IP-67.

Podana klasa szczelności jest nieco „na wyrost” w krótkim okresie czasu. Ponieważ jednak oprawa jest przeznaczona do pracy w okresie kilkunastu lat, przy bezpośrednim narażeniu na warunki atmosferyczne, ew. procesy starzenia będą powodowały w pierwszej kolejności obniżenie klasy, a nie kompletne rozszczelnienie oprawy.

8. Wydajność świetlna oprawy.

Wydajność rozumiana jako stosunek strumienia świetlnego wychodzącego z oprawy po uwzględnieniu strat strumienia świetlnego na soczewkach i płytce osłonowej, do mocy elektrycznej pobieranej z sieci, a więc uwzględniając straty w zasilaczu i module sterowania powinna być nie mniejsza niż 100 - 110 lm/W. Podana wydajność odpowiada górnej granicy obecnego stanu techniki dostępnej w wyrobach produkowanych masowo. 

9. Oprawa powinna być wyposażona w soczewkowy układ optyczny zapewniający kształtowanie bryły świetlnej.

Układ soczewkowy pozwala na  optymalizację bryły świetlnej i zapewnia oświetlanie tylko tych fragmentów powierzchni, które faktycznie wymagają oświetlenia. W sposób oczywisty wpływa to na poprawę energooszczędności.

10. Oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70.   

Im wyższy współczynnik rozpoznawania kolorów, tym lepsza jakość światła, rozumiana jako zdolność rozpoznawania przez obserwatora oświetlanych  szczegółów. Podana wydajność odpowiada górnej granicy obecnego stanu techniki dostępnej w wyrobach produkowanych masowo.

oprawa11. Żywotność całej oprawy ≥ 60.000 godz. W tym czasie spadek strumienia powinien być nie większy niż 10%.

Niniejsza cecha powinna być wykazana w odniesieniu do zastosowanych diod LED, poprzez przedłożenie świadectwa z badań wykonanych w oparciu o metodę LM-80.  Świadectwa te powinny być autoryzowane/udostępniane przez producenta diod. Podana żywotność odpowiada górnej granicy obecnego stanu techniki dostępnej w wyrobach produkowanych masowo, wymieniona metoda badawcza (LM-80) jest jedyną znaną metodą estymowania żywotności urządzeń technicznych.  

 

12. Klasa ochronności elektrycznej – II.  

II klasa ochronności podnosi bezpieczeństwo instalacji (jego stabilność jest szczególnie istotna w aspekcie długiego oczekiwanego okresu użytkowania)

13. Diody powinny być zabezpieczone przed przegrzaniem. Czujnik termiczny powodujący odłączenie zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury powinien być umieszczony bezpośrednio na panelach LED-owych.

Tego typu zabezpieczenia chroni oprawę w sytuacjach ograniczenia odbioru ciepła z radiatora (przykrycie materiałem częściowo lub całkowicie termoizolacyjnym).

sterowanie14. Sterowanie oprawami oświetleniowymi.

W przypadku bardziej wymagających instalacji oprawa powinna być wyposażona w zdalny bezprzewodowy sterownik umożliwiający definiowanie (również w przyszłości, gdy ew. zmienią się normy oświetleniowe lub wytyczne dot. ich stosowania, ew. nastąpi zmiana natężenia ruchu drogowego na danej ulicy) harmonogramów (tzw. scenariuszy świetlnych) z możliwością zaprogramowania do 5 scenariuszy w ciągu doby oraz z rozróżnieniem poszczególnych dni tygodnia. Rozwiązanie zróżnicowanych harmonogramów pozwoli na zoptymalizowanie kosztów energii elektrycznej, a funkcja bezprzewodowego ich definiowania pozwoli na praktycznie bez-kosztową jej adaptację do nowych scenariuszy świecenia.