• możliwości

WFOŚiGW przygotowuje się do programu SOWA wspólnie z firmą SILED

 

Pilotażowa modernizacja oświetlenia 

 
System Inteligentnego Oświetlenia LED-owego SILED, składający się z nowoczesnych opraw LED-owych, zintegrowanych z bezprzewodowym i inteligentnym systemem sterowania pozwala na spełnienie (a nawet znacznie przewyższenie) wymogów dotyczących efektu ekologicznego określonego w System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.:
 
• Minimalne ograniczenie emisji CO2 o 40% w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
• Minimalne ograniczenie emisji CO2 o 250 Mg/rok w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
 
Potwierdzeniem wysokiej jakości i energooszczędności systemu jest wykonana w sierpniu 2011 roku pilotażowa modernizacja oświetlenia na drodze krajowej - Węzeł Kowale - Obwodnica Trójmiasta, która została dofinansowana i zweryfikowana właśnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Modernizacja polegała na wymianie 100 opraw sodowych HPS na oprawy LED-owe zintegrowane z bezprzewodowymmapka inteligentnym systemem sterowania. Instalacja od wielu miesięcy funkcjonuje bezawaryjnie, a w ciągu pierwszego roku funkcjonowania uzyskano bezpośredni efekt ekologiczny - zaoszczędzono 54% energii elektrycznej w stosunku do stanu pierwotnego - zredukowano emisję CO2 o 43,5 tony. – co oznacza, że wymiana 600 opraw oświetleniowych wystarczy aby spełnić oba wymogi dotyczące efektu ekologicznego.
 
Osiągnięto jednocześnie znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie jakości oświetlenia, i inteligencję, dzięki której możliwy jest zdalny monitoring i dobór parametrów świecenia. W związku z powstającymi aktualnie normami dotyczącymi klas oświetleniowych w niedalekiej przyszłości, zainstalowany obecnie na Węźle Kowale - System Inteligentnego Oświetlenia LEDowego pozwoli na uzyskanie jeszcze większych oszczędności o dodatkowe kilkadziesiąt procent.
 
 
Więcej informacji o Realizacji na Węźle Kowale znajduje się na stronie.
Więcej informacji o konkursie „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” oraz szczegółowy regulamin znajdują się na stronie SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Projekty unijne
Blowjob