O nas-Header

  • o nas

POLITYKA JAKOŚCI

„Najbardziej efektywna usługa lub produkt jest niewiele warta kiedy jej efekty są krótkotrwałe i iluzoryczne…..

….. dlatego w naszych rozwiązaniach stawiamy na najwyższą jakość, której potwierdzeniem muszą być badania, certyfikaty oraz weryfikacja funkcjonowania w warunkach rzeczywistych.”

Słowo "jakość" oznacza dla nas przede wszystkim dostarczanie naszym Klientom rozwiązań, idealnie dopasowanych do ich potrzeb, które zostały zweryfikowane w warunkach rzeczywistych. Potwierdzeniem na to mają być nasze realizacje oraz badania i certyfikaty.

Słowo jakość, to także najbardziej efektywna relacja wysokości inwestycji do rzeczywistych  oszczędności, generowanych przez długie lata bezawaryjnego funkcjonowania. Za oferowaną jakość ręczymy gwarancją renomowanego, polskiego – lokalnego producenta zaawansowanych technologii. W naszej bieżącej działalności dążymy do zwiększenia zadowolenia naszych klientów poprzez ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Jakość to dla nas również kompletne wsparcie klienta w realizacji inwestycji i na każdym etapie realizacji, a także profesjonalna współpraca z naszymi partnerami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Stawiamy na ochronę środowiska i bezpieczeństwo, począwszy od oferowania ekologicznej technologii oraz troskę o życie i zdrowie każdego naszego pracownika.

SILED Sp. z o.o. poświęca cały swój wysiłek na poprawy swoich wyrobów i usług poprzez wszechstronne zaangażowanie ogółu pracowników współuczestniczących w stosowanym systemie jakości, ustanowionym według wymagań normy  ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Nadrzędnym celem SILED Sp. z o.o. jest stworzenie jak najlepszych warunków funkcjonowania i rozwoju organizacji w perspektywie nadchodzących lat. Polityka jakości realizowana jest poprzez wyznaczanie celów szczegółowych dla ustanowionych procesów, a dzięki przyjętym miernikom i kryteriom, umożliwia ocenę uzyskanych wyników.

Kierownictwo firmy podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Polityka Jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników i współpracowników SILED Sp. z o.o. oraz jest utrzymywana na wszystkich jej szczeblach organizacyjnych.  

do artykułu

Jakość procesów została opisana w spójnym systemie procedur potwierdzonym Certyfikatem ISO 9001:2008.