Modernizacja sieci oświetlenia miejskiego została przeprowadzona w 2015 roku w ramach rządowego programu SOWA, co pozwoliła miastu skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania inwestycji. Jednym z jej celów było zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co najmniej o 40%.

Spółka Siled dostarczyła miastu prawie 4000 punktów oświetleniowych, inteligentne sterowniki redukcji mocy opraw oraz program sterowania oświetleniem. Prace objęły drogi miejskie, osiedlowe, chodniki i ścieżki rowerowe.

Efektem modernizacji było:

• Zmniejszenie mocy zainstalowanej aż o 58% (z ponad 700 kW do niespełna 300 kW)

• W ciągu roku od unowocześnienia systemu oświetlenia miejskiego Radom o 63% zmniejszył zużycie energii i emisję dwutlenku węgla

• Aż o 41% miasto zmniejszyło koszty związane z energią elektryczną (z 1,4 mln zł do 600 tys. zł)


Ponadto dzięki zastosowaniu systemu inteligentnego oświetlenia LED miasto Radom, jak i wszyscy nasi klienci zyskali dodatkowe korzyści:

• Zmniejszenie aktów wandalizmu
• Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
• Powstanie tzw. klimatu miejsca
• Przyjazna dla oczu barwa światła
• Brak szkodliwego promieniowania IR i UV
• Brak szkodliwych dla środowiska substancji

Model oprawy: Voltera Lokalizacja: Radom Data instalacji: 2015

Galeria