• możliwości

ADDwise™

inteligentna maksymalizacja energooszczędności i funkcjonalności

Oprawy firmy SILED można opcjonalnie wyposażyć w inteligencję ADDwise tj. moduły sterowania i programowania, umożliwiające m.in. elastyczne zarządzanie mocą (z dokładnością do 1 W). Dzięki takim rozwiązaniom można dodatkowo zmaksymalizować oszczędności energii – nawet powyżej kilkudziesięciu procent w stosunku do opraw bez inteligencji i przy zachowaniu wymaganych przez normy poziomów świecenia, znacznie obniżyć koszty nadzoru oraz uzyskać unikalną na rynku funkcjonalność. ADDwise umozliwia m.in na zaimplementowanie następujących funkcji i systemów:

Custom Power - funkcja fabrycznego ustawienia poziomu mocy lampy - możliwość dostosowania mocy lampy do indywidualnych i bieżących potrzeb realizacji oraz klienta.

iSwitch – możliwość zaprogramowania dwóch przełączalnych poziomów świecenia lampy, których zmiana może być dokonywana sygnał zewnętrzny np. pochodzący z czujnika ruchu, pilota alarmowego ochrony lub przycisku kontrolnego.

iDimmerjest to funkcja redukcji mocy lampy polegająca na zmianie poziomu mocy w żądanych godzinach. Funkcja ta realizowana jest przez dedykowany sterownik wbudowany w lampę.
Funkcja ta działa poprawnie tylko z zewnętrznym systemem załączającym lampę na noc:  w stałych godzinach lub – co jest preferowane - zgodnie z zegarem astronomicznym.

Constant Flux – funkcja utrzymywania stałego strumienia w czasie eksploatacji oprawy. Standardowe rozwiązania, ze względu na przewidywany spadek strumienia z diod, zakładają w początkowym okresie większą wyższą wartość strumienia (a więc większą moc pobieraną z sieci) niż wymagają tego normy oświetleniowe – przez co infrastruktura zużywa więcej energii elektrycznej. Funkcja Constant Flux pozwala na zlikwidowanie tego efektu, ponieważ precyzyjnie utrzymuje stały strumień oświetlenia, dostosowując go do rzeczywistej efektywności diod – dodatkowa energooszczędność do 10%.

Czujnik ruchu, Czujnik światła – w oprawach firmy SILED istnieje możliwość zamontowania czujników ruchu lub światła dzięki czemu lampa może inteligentnie dostosowywać się do panujacych w jej otoczeniu uwarunkowań środowiskowych.


     Czujnik światła występuje w dwóch wariantach:

• Basic – czujnik o małej dokładności, stosowany jako czujnik zmierzchowy
 PRO – czujnik o dużej dokładności i czułości, stosowany do pomiarów natężenia oświetlenia


     Tryb pracy - zachowania się lampy w zależności od czujnika ruchu i czujnika natężenia oświetlenia:

• natężenie światła od 0 -100% (0 – lampa wyłączona);
• czas płynnej zmiany natężenia oświetlenia na początku okresu obowiązywania danego trybu (od 0 do maximum 120 sekund);
 czy lampa ma reagować na czujnik ruchu:

- natężenie światła przy wykryciu ruchu; 
- czas na jaki lampa może zmienić natężenie oświetlenia po wykryciu ruchu (przedział od 0 do maximum 600 sekund);

• czy lampa ma reagować na czujnik natężenia oświetlenia zmianą mocy lampy (dostosowanie poziomu światła do bieżących warunków otoczenia):

- okres uśredniania pomiarów natężenia oświetlenia (przedział od 0 do maximum 600 sekund);
- współczynnik korelacji pomiędzy natężenia oświetlenia a mocą lampy (od 0 do 100%);

• Czy lampa ma reagować na czujnik natężenia oświetlenia włączeniem lampy (czujnik zmierzchowy):

- natężenia oświetlenia załączające;
- natężenia oświetlenia wyłączające.

SILED LC- Sterownik programowalny – natężenie światła może być dopasowane do rzeczywistych wymagań, które ze względu na porę dnia może być zróżnicowane (np. w zależności od natężenia ruchu samochodowego i pieszych na parkingu, natężenia ruchu na drogach, ilości światła dziennego, zegara astronomicznego itp.). W zależności od potrzeb i preferencji istnieje możliwość ustawienia dobowych harmonogramów ilości światła lub/i zmiany ilości światła w zależności od czujnika ruchu, czujnika światła. Założeniem wprowadzenia takiej funkcjonalności jest zoptymalizowanie wykorzystania infrastruktury oświetleniowej i uzyskanie dodatkowych oszczędności energii.

    Funkcje SILED LC:
       
 programowalne sceny świetlne;
       • zegar czasu rzeczywistego;
       • harmonogram:

     – programowalne punkty przełączeń scen, 
     – programowalny kalendarz.

      • zbieranie danych;
      • Custom Power - redukcja mocy;
      • Constant Flux (z korekcją charakterystyki).


   Sceny Świetlne mogą być zdefiniowane w następujących aspektach:

     • natężenie światła od 0 -100% (0 – lampa wyłączona); 

     • czas płynnej zmiany natężenia oświetlenia przy przełączaniu sceny (Soft change);

     • czy lampa ma reagować na czujnik natężenia oświetlenia włączeniem lampy (czujnik zmierzchowy) z możliwością określenia natężenia oświetlenia załączającego i wyłączającego; 

     • czy lampa ma reagować na czujnik ruchu/iSwitch;

     • lampa może mieć zaprogramowanych do 20 scen świetlnych; 

     • sceny mogą być przełączane przez zegar czasu rzeczywistego lub zegar astronomiczny lub polecenie wydane protokołem komunikacyjnym lub zaimplementowanie harmonogramu (np. ustalenie godzin pracy centrów handlowych itp.); 

     • programowe punkty przełączeń scen – od 2 do 5 w ciągu doby;

     • kalendarz – 364 dni (wielokrotność 7 dni);

     • na każdy dzień inne punkty przełączeń.