Jedną z pierwszych gmin, która zdecydowała się na modernizację oświetlenia były Kolbudy koło Gdańska. W 2011 roku Siled wykonał instalację własnego inteligentnego systemu oświetleniowego na węźle drogowym Kowale, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 i ulicy Świętokrzyskiej w Gdańsku. Efekty tej modernizacji gmina odczuła już zaledwie po 20 miesiącach, gdy osiągnęła oszczędności na poziomie 54%.

Koronnymi argumentami, które przesądziły o podjęciu decyzji dotyczącej montażu tego systemu oświetlenia było bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury drogowej oraz spodziewane oszczędności. System, który jest w pełni zautomatyzowany, funkcjonuje bezawaryjnie, wygenerował oszczędności rzędu 54% już w ciągu kilkudziesięciu miesięcy. Potwierdza to trafność podjętych wówczas przez nas decyzji.

Wójt gminy Kolbudy Leszek Grombala

Model oprawy: Lokalizacja: Gdańsk Kowale Data instalacji: 2011

Galeria