Dotacje UE

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Poniżej przedstawiamy Państwu listę realizowanych przez nas projektów Unijnych.

Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK)

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się po drogach publicznych poprzez opracowanie koncepcyjne, budowę i badania testowe nowego rodzaju inteligentnych znaków drogowych, które umożliwią zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu.

Planowanym efektem projektu będzie opracowany typoszereg produktów, obejmujących inteligentne znaki stojące, wiszące i mobilne, wyświetlające dynamicznie aktualizowaną zalecaną prędkość jazdy, określaną samoczynnie. Wbudowany w znaki drogowe moduł elektroniczny umożliwi wielomodalny pomiar warunków ruchu (wizyjny, akustyczny i analizę warunków meteorologicznych).

Projekt realizowany jest w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Konsorcjum w składzie:

• Politechnika Gdańska – Lider Konsorcjum
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Siled Sp. z o.o.
• Microsystem Sp. z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu 6 902 082,72 zł
Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 929 720,59 zł
Termin realizacji projektu 01.07.2017 – 30.06.2020 r.

 

Wdrożenie technologii wytwarzania paneli świetlnych z diodami CSP

W ramach Programu 3.2.2 Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Technologiczny” prowadzona jest inwestycja o łącznej wartości 12 mln złotych netto.

Dofinansowanie unijne wynosi 5,4 mln złotych netto. Okres inwestycji to październik 2017 – czerwiec 2018.

Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie Siled Sp. z o.o. w linię technologiczną, niezbędną do produkcji innowacyjnej lampy LED CSP na panelu wielkogabarytowym „Long Board”.

System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych

DOTACJE NA INNOWACJE

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych”

W ramach działań 1.4-4.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Umowa UDA-POIG.01.04.00-22-074/09-00; UDA-POIG.04.01.00-22-074/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 22 lipca 2010 r.

Inwestycję zrealizowano 30.09.2015 r.

 

Projekt składał się z dwóch etapów:

1) I Etap Projektu obejmował realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie – z sukcesem zakończono realizację 29.02.2012 r.

2) II Etap Projektu obejmował realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z wdrożeniem wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach I Etapu Projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja zakończyła się w dniu 30.09.2015 roku.

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych na skalę Europy zastosowań przemysłowych Systemu Inteligentnego Oświetlenia LED. Kierunki badań były ściśle związane z opracowaniem inteligentnego oświetlenia przemysłowego połączonego z systemem lokalizacji wewnątrz budynków, podsystemami wykorzystującymi infrastrukturę bezprzewodową utworzoną przez lampy LED.

Spółka SILED opracowała połączenie trzech najnowszych technologii:
• oświetlenia wykorzystującego nowoczesne wysokowydajne diody LED o białym świetle,
• inteligentnych algorytmów sterowania opartych na sztucznych sieciach neuronowych i
• logice rozmytej oraz łączności z użyciem najnowocześniejszych technologii bezprzewodowych.

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl

Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym”

W ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 1.2 Umowa nr UDA-RPPM.01.02.00-00-226/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 30.12.2010 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2013 r.

Projekt obejmuje:

1. Działania inwestycyjne związane z dwoma głównymi elementami:
a) tworzenie centrum badawczo-rozwojowego
b) zakupienie linii produkcyjnej

2. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

a) Centrum badawczo-rozwojowe:
• sprzęt do pomiaru charakterystyk świetlnych
• sprzęt do pomiaru kompatybilność elektromagnetycznej (EMC)
• sprzęt do badania sieci zigbee
• stanowisko do debuggowania oprogramowania
• stanowisko do projektowania i symulacji urządzeń elektronicznych

b) Linia produkcyjna:
• linia SMT
• sprzęt do kontroli i kalibracji procesu produkcyjnego
• sprzęt dla montażystów

Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Siled Sp. z o.o. szansą wejścia na nowe rynki

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Siled Sp. z o.o. szansą wejścia na nowe rynki”

W ramach Etapu I Działania 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Umowa UDA-POIG.06.01.00-22-066/11-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 11 października 2011 r.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku.